06 November 2010

***काही क्षण दिवाळीचे***


नागोबा... मुलांचा आवडता प्रकार.गोल काळ्या वडीला फुलबाजी टेकवताच नाग बाहेर पडायला लागतो...( याचा वास भयानक असतो मात्र !!! :( )

फुलबाजी फिरवण्यात मग्न असलेली चिंटी. :)

फुलबाजी मजा घेणारी अजुन एक चिमुरडी... :)

पाऊस-१

पाऊस-२

जमीन चक्र १

जमीन चक्र २

जमीन चक्र ३

जमीन चक्र ४

जमीन चक्र ५

जमीन चक्र ६
कॅमेरा निकॉन पी -१००
मदनबाण.....

1 comment:

श्रेया said...

छान आहेत फोटो. पण प्रत्येक फोटोचा exif data जोड की. मी पण यावेळी नवीन कॅमेराने प्रयोग केले पण रात्रीच्या फटाक्यांचे फार फोटो येऊ शकले नाहीत. फ्लॅश पडेपर्यंत फटाका विझायचाच :-(