06 November 2010

***काही क्षण दिवाळीचे***


नागोबा... मुलांचा आवडता प्रकार.गोल काळ्या वडीला फुलबाजी टेकवताच नाग बाहेर पडायला लागतो...( याचा वास भयानक असतो मात्र !!! :( )

फुलबाजी फिरवण्यात मग्न असलेली चिंटी. :)

फुलबाजी मजा घेणारी अजुन एक चिमुरडी... :)

पाऊस-१

पाऊस-२

जमीन चक्र १

जमीन चक्र २

जमीन चक्र ३

जमीन चक्र ४

जमीन चक्र ५

जमीन चक्र ६
कॅमेरा निकॉन पी -१००
मदनबाण.....